new-kilandesign


Projekt kompleksowy:

Najczęściej wybierana przez naszych klientów wersja projektu aranżacji wnętrz, która zakłada holistyczne podejście do inwestycji z największą dbałością o komfort Inwestora. Wybierając tę wersję otrzymujesz rozwiązania funkcjonalno-estetyczne wnętrza w postaci projektu koncepcyjnego, projektu wykonawczego wraz z konsultacjami wszystkich potrzebnych branż, specyfikacje materiałów oraz produktów, wyceny oraz nasz cenny czas spędzony na budowie.

Projekt koncepcyjny:

Spotkanie lub wycena drogą elektroniczną:
pierwszy kontakt z Klientem; na podstawie planów lub wizyty na miejscu inwestycji określamy koszt wykonania projektu.


Inwentaryzacja:
spotkanie na miejscu inwestycji, w celu poznania potrzeb i oczekiwań inwestora dotyczących stylistyki wnętrza jak i jego funkcjonalności, inwentaryzacja pomieszczeń, pomiary i zdjęcia.


Opracowanie koncepcji:
propozycja 3 koncepcji układu funkcjonalnego wnętrza w postaci rzutów z propozycją umiejscowienia głównych elementów wyposażenia, wizualizacje 3d wnętrz ukazujące ogólne zasady rozwiązań estetycznych, materiałowych, kolorystycznych i oświetleniowych.
Projekt wykonawczy:

Kontynuacja prac projektowych nad koncepcją:
przygotowanie kompletu rysunków niezbędnych do realizacji projektu, zawierających:

 • koncepcję oraz projekt ewentualnych zmian,
 • projekt wodno-kanalizacyjny,
 • projekt oświetlenia– wytyczne dla elektryka, dobór opraw,
 • projekt sufitów,
 • projekt podłóg– zestawienie materiałów,
 • projekt kuchni,
 • projekty łazienek,
 • rysunki dotyczące sposobu wykończenia ścian– elementy dekoracyjne,
 • projekt mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
 • zestawienie wszystkich produktów potrzebnych do realizacji inwestycji,
 • wyceny.

Wszystkie rysunki wykonawcze sporządzane są po wcześniejszym uzgodnieniu i ustaleniu doboru materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia wnętrz z inwestorem.
Nadzory autorskie:

kilandesign przeprowadza nadzory na wezwanie inwestora lub wykonawcy w celu omówienia poszczególnych etapów pracy lub problematyki zaistniałej w wyniku postępowania prac remontowych. Wizyty pozwalają na dopilnowanie zgodności realizacji z założeniami projektowymi oraz osiągnięciu wysokiej jakości prac wykończeniowych.