new-kilandesign

Prywatne        Komercyjne


Plac w Bielsku-Białej

Projekt: 2018        powierzchnia: 5-180 m2


Projekt ZIELONA FALA pożera betonowe miasto proponując rewitalizację chodników, skwerów, placów nawiązując do nierównego, naturalnego ukształtowania terenu, nadając im charakter łąk i pastwisk. 
Inspiracja łagodnej zielonej linii polskiego krajobrazu przeobraziła się w wiodący motyw projektu. Efektem tego działania jest moduł, którego odpowiednia multiplikacja daje różnorakie możliwości ukształtowania zastanej przestrzeni publicznej, chroniąc małą roślinność przed zniszczeniem. Zaproponowane rozwiązanie problemu w postaci Zielonej Fali w połączeniu z punktowym oświetlaniem stwarza możliwości zaprojektowania oryginalnych skwerów oraz nowoczesnych palców miejskich o wysokich walorach estetycznych.
Powrót
Następne


● kilandesign  2023    Warunki użytkowania Cookies